TỔNG GIÁ TRỊ TRÊN 250.000.000 VND (KHU VỰC HỒ CHÍ MINH)

QUÁN QUÂN:
– Tiền mặt: 30.000.000 VND
– Voucher khóa học trị giá: 10.000.000 VND
– Phần quà trị giá: 6.600.000 VND
Á QUÂN:
– Tiền mặt: 20.000.000 VND
– Voucher khóa học trị giá: 5.000.000 VND
– Phần quà trị giá: 4.620.000 VND
GIẢI BA:
– Tiền mặt: 10.000.000 VND
– Voucher khóa học trị giá: 3.000.000 VND
– Phần quà trị giá: 3.300.000 VND
4 GIẢI TƯ, mỗi giải trị giá:
– Tiền mặt: 5.000.000 VND
– Voucher khóa học trị giá: 2.000.000 VND
– Phần quà trị giá: 2.640.000 VND
5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH, mỗi giải trị giá:
– Tiền mặt: 3.000.000 VND
– Voucher khóa học trị giá: 1.000.000 VND
– Phần quà trị giá: 1.980.000 VND
Bên cạnh các giải thưởng trên, thí sinh còn có cơ hội nhận được các phần thưởng cực kì giá trị khác…

Giá trị giải thưởng sẽ liên tục được cập nhật khi có thêm nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi