Họ Tên *

  Giới Tính *
  NamNữ

  Quê Quán *

  Ngày Tháng Năm Sinh *

  Nghề nghiệp: *

  Địa Chỉ: *

  Tên Tiệm Bánh: (nếu có)

  Địa Chỉ Tiệm Bánh: (nếu có)

  Bạn có phải là chủ tiệm bánh *
  Không

  Số Điện Thoại *

  Địa chỉ Email *

  (*) Bắt Buộc

  BTC sẽ nhanh chóng hồi âm và hướng dẫn thí sinh các bước tiếp theo để gửi ảnh.